Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Wydawcą i właścicielem niniejszej  platformy szkoleniowej jest Adomo Consulting Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Witosa 26/7, 40-832 Katowice, NIP 6342980938, KRS 0000857904, email:  biuro@szkola.nieruchomosci.pl
 2. Adomo Consulting Sp. z o.o. (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Niniejsza polityka opisuje zasady korzystania z Serwisu, w szczególności opisuje zasady korzystania przez Serwis z plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 4. Niniejsza polityka zawiera także klauzule informacyjne w rozumieniu art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych nie tylko Użytkowników Serwisu, ale również innych klientów oraz kontrahentów Adomo Consulting Sp. z o.o..

A. Polityka plików cookies (ciasteczek)

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

-Analityczne - wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.

-Funkcjonalne - wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.

-Reklamowe - wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.

-Związane z social media - wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.

 1. Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w części
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do decyzji w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Informacje o konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych internetowych znajdziesz tutaj:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

B. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Serwis przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 2. Adomo Consulting Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Witosa 26/7, 40-832 Katowice, NIP 6342980938, KRS 0000857904, email:  biuro@szkola.nieruchomosci.pl
  jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) gromadzonych przez Serwis.
 3. ADO prowadzi działalność  m.in. szkoleń i edukacji. Za pośrednictwem Serwisu ADO wypełnia także obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 RODO) w stosunku do podmiotów danych (m.in. klientów i kontrahentów) niebędących Użytkownikami Serwisu, w szczególności na podstawie art. 4a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Klauzule informacyjne RODO

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy sprzedaży szkolenia/kursu na platformie internetowej https://adomo-consulting.myvod.io/ :

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adomo Consulting Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Witosa 26/7, 40-832 Katowice, NIP 6342980938, KRS 0000857904, email:  biuro@szkola.nieruchomosci.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą: w celu wykonania umowy sprzedaży szkolenia/kursu; w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami - jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata); w celu rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.cRODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 70 Ordynacji podatkowej);
 3. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 4. Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 5. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 6. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 8. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem zgody (np. poprzez rejestrację konta na platformie https://adomo-consulting.myvod.io/, wypełnienie formularza kontaktowego, akceptację plików cookies, wysłanie wiadomości email do ADO) :

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adomo Consulting Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Witosa 26/7, 40-832 Katowice, NIP 6342980938, KRS 0000857904, email:  biuro@szkola.nieruchomosci.pl
 2. jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to dane przetwarzane będą w celach w i w zakresie opisanych w klauzuli zgody (np. przetwarzanie w celach marketingowych, w celu prezentacji usług administratora) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę na takie przetwarzanie w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na poprawność i legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody;
 3. jeśli zadzwonisz do ADOMO Consulting Sp. z o.o., napiszesz do nas wiadomość sms, mailową, skontaktujesz się poprzez komunikator internetowy, a zwłaszcza zarejestrujesz konto użytkownika na platformie https://adomo-consulting.myvod.io/ to tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które dobrowolnie przekazujesz podczas rejestracji, rozmowy telefonicznej lub w wiadomości elektronicznej;
 4. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu), prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 5. Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 6. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat celów używania cookies, możliwości zmiany ustawień dotyczących cookies oraz na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję