Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ADOMO-CONSULTING

 1. Organizatorem szkoleń jest Katarzyna Szczeponek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADOMO Katarzyna Szczeponek z siedzibą: ul. Witosa 26/7, 40-832 Katowice, NIP 6342649391, email:  biuro@szkola.nieruchomosci.pl. Organizator jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00149/2020 (wcześniej 2.24/00268/2018).

 2. Szkolenia organizowane są na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej znajdującej się pod adresem https://adomo-consulting.myvod.io zwanej dalej platformą.

 3. Użytkownikiem platformy może być tylko osoba rejestrująca się i korzystająca z platformy w celach związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Na platformie znajduje się oferta szkoleń zawierająca w szczególności: temat szkolenia, program szkolenia, czas trwania szkolenia, wykaz udostępnionych materiałów, datę udostępnienia szkolenia na platformie, maksymalny okres dostępu do szkolenia, cenę. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ofercie szkoleń.

 5. Podane ceny szkoleń są cenami brutto. Cena szkolenia obejmuje: koszt dostępu do platformy, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie w formie elektronicznej (plik PDF).

 6. Faktura za szkolenie wystawiana jest elektronicznie i przesyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika w postaci pliku PDF, nie później niż w terminie 3 dni od zakupu szkolenia. Przez datę zakupu szkolenia Strony rozumieją datę potwierdzenia zaksięgowania płatności przez system płatniczy wykorzystywany przez Organizatora lub bezpośrednio na koncie Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji.

 8. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za organizowane szkolenia, jeśli szczegółowa oferta nie stanowi inaczej, jest Rafał Szczeponek.

 9. W celu zakupu szkolenia Użytkownik rejestruje się na platformie i otrzymuje dostęp do Panelu Użytkownika. Użytkownik następnie wybiera szkolenie i dokonuje płatności. Dostęp do szkolenia udzielany jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności. W przypadku szkoleń sprzedawanych w przedsprzedaży dostęp do wykupionych szkoleń nadawany jest przez Organizatora w terminie wskazanym w ofercie szkolenia.

 10. Organizator zapewnia sprawne i nieprzerwane działanie platformy. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu platformy okres dostępu do szkolenia ulega przedłużeniu o okres przerwy.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Użytkownika,  które uniemożliwią całkowicie lub częściowo korzystanie z zakupionych szkoleń.

 12. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności umieszczona na platformie.

 13. Użytkownikowi platformy przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej. Organizator rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora.

 14. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Szkolenia i materiały dodatkowe są przygotowane według stanu wiedzy aktualnego na dzień szkolenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z udostępnionych materiałów w przyszłości, w szczególności materiały nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej czy wiążącej opinii biznesowej. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkowników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

 15. Materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Organizatora i przysługują mu do nich prawa autorskie. Materiały zostają udostępnione Użytkownikowi bez prawa do ich publicznego rozpowszechniania, powielania i komercyjnego wykorzystania, jednak z prawem do osobistego użytku słuchaczy oraz dla celów ich działalności gospodarczej, zawodowej lub zarobkowej, z wyłączeniem konkurencyjnej działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści oraz udostępniania danych do logowania osobom trzecim bez zgody właściciela praw autorskich.

 16. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie publikowane są na platformie i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat celów używania cookies, możliwości zmiany ustawień dotyczących cookies oraz na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję