Pośrednicy nieruchomości

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla pośredników nieruchomości - WZORY DOKUMENTÓW - dostęp bez limitu czasowego, wszystkie przyszłe aktualizacje procedur w gratisie!

11
Kup teraz 499.00 PLN

W lekcji nr 1 znajduje się najnowsze nagranie i najnowsza wersja dokumentacji.

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla pośredników nieruchomości i agentów, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy na pośredników nieruchomości i na zatrudniony personel. Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia ze wskazaniem jego zakresu i programu, którym będziesz mógł się wylegitymować w razie kontroli.

Art. 52.  1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.

3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Co otrzymasz?

 • dostęp do wygodnej platformy e-learningowej
 • ok. 6 godzin nagrań wideo
 • aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu
 • pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzór procedury anonimowego zgłaszania, wzór oceny ryzyka, formularz analizy transakcji i klienta, wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.)
 • instrukcję wdrożenia dokumentacji
 • imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
 • nielimitowany czasowo dostęp do szkolenia
 • dostęp do wszystkich przyszłych aktualizacji szkolenia  - nowych lekcji oraz aktualizacji dokumentacji (w 2021 r. uchwalona została duża nowelizacji ustawy, Polska ma zaległości we wdrażaniu dyrektyw unijnych, zatem należy się spodziewać częstych zmian w ustawie) - zapewni to Tobie i Twojej firmie zgodnośc na lata z ustawą AML/CTF

Tematyka

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF
 • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń
 • sporządzić analizę ryzyka (do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata)
 • stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku "czytanie definicji". Znaczną część  szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokazuję, jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną. 

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- Pojęcie i etapy prania pieniędzy

- Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami

- Czym jest "finansowanie terroryzmu"

2. Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- Ustawa z 1 marca 2018 r. - nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.

- Dyrektywy unijne, konwencje, rezolucje ONZ, rekomendacje FATF (w tym dedykowane rynkowi nieruchomości)

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana czyli co należy zrobić w każdym biurze nieruchomości:

- Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML

- Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka

- Procedura wewnętrzna w zakresie AML

- Procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń

- Obowiązek szkoleniowy (właściciel, pracownicy)

- Klient, beneficjent rzeczywisty, osoba działająca w imieniu klienta, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)

- Stosunki gospodarcze i transakcje okazjonalne

- KYC - Know Your Client - Poznaj Swojego Klienta

4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:

- identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego

- ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych

- bieżąca analiza transakcji

- państwa trzecie wysokiego ryzyka, listy sankcyjne

5. Ochrona danych osobowych (RODO) w zakresie procedur AML/CTF. Jak pogodzić dwa żywioły? Jakich danych pośrednik może / musi żądać od klienta?

6. Przekazywanie informacji, dokumentów, zawiadomienia i raportowanie do GIIF (w szczególności artykuły 41,72,74,74, 86, 89 ustawy z 1 marca 2018 r.)

7. Przestępstwa z art.299 k.k. oraz 165a k.k.

8. Wnioski z dotychczasowych kontroli i nałożonych kar.

9. Omówienie procedur i dokumentacji AML/CTF dedykowanych biurom obrotu nieruchomościami, w tym m.in.:

- procedura wewnętrzna w zakresie AML/CTF

- procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń

- ocena ryzyka

- formularz analizy klienta i transakcji

- formularz identyfikacji PEP

- oświadczenie o powołaniu osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie AML/CTF

W lekcji nr 1 znajduje się najnowsze nagranie i najnowsza wersja dokumentacji.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat celów używania cookies, możliwości zmiany ustawień dotyczących cookies oraz na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję