Szkolenia na żywo - ZOOM - dla pośredników

Szkolenie ZOOM 2 grudnia 2022 - AML w biurze nieruchomości - KOMPLETNA DOKUMENTACJA

2
kurs nie jest
obecnie w sprzedaży

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości.

Najnowszy stan prawny - uwzględnia dużą nowelizację z 30 marca 2021 r.

Zaktualizowany zestaw dokumentacji

 

To szkolenie odbędzie się w piątek 2 grudnia 2022 r. na platformie ZOOM.

Po zakupie szkolenia otrzymasz link do pokoju ZOOM, w którym odbędzie się szkolenie.

Link znajduje się także w LEKCJI NR 1 . Linki zostaną także rozesłane na 2 dni przed szkoleniem na adresy emailowe uczestników.

 

Chcesz się przekonać wcześniej, czy warto kupić ten kurs? To zapraszam na darmowy webinar 30 listopada o godz. 11.00, na którym poruszę część tematów, które następnie rozwinę na szkoleniu płatnym.

Tutaj link do wydarzenia na FB.

 

W cenie szkolenia otrzymasz:

 • intensywne szkolenie w dniu 2 grudnia 2022
 • dostęp do nagrania przez 90 dni
 • kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym prezentację, akty prawne a przede wszystkim KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ dla biura nieruchomości. Dokumentacja jest napisana specjalnie dla biur nieruchomości i uwzględnia specyfikę branży. Dokumenty przygotowane są dla osób fizycznych (wpis do CEIDG), dla osób prawnych (spółki z o.o., spółki akcyjne) oraz dla spółek cywilnych.
 • imienne zaświadczenie

 

Ramowy program szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla pośredników nieruchomości i agentów, a w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy na pośredników nieruchomości i na zatrudniony personel. Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia ze wskazaniem jego zakresu i programu, którym będziesz mógł się wylegitymować w razie kontroli.

Art. 52.  1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.

3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Co otrzymasz?

 • intensywne szkolenie od godz. 9.00 do 15.30
 • aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu
 • pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzór procedury anonimowego zgłaszania, wzór oceny ryzyka, formularz bieżącej analizy transakcji i klienta, wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.), instrukcję ustalania beneficjenta rzeczywistego, zestaw najcześćiej powtarzających się pytań i odpowiedzi oraz cały szereg innych dokumentów. 
 • instrukcję samodzielnego wdrożenia dokumentacji
 • imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
 • dostęp do nagrania szkolenia do końca lutego 2023 r.

Tematyka

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF
 • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń i cały szereg innych dokumentów
 • sporządzić ocenę ryzyka (pierwsza do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata)
 • stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta, beneficjenta rzeczywistego, monitorować stosunki gospodarcze klienta itd.
 • prowadzić na bieżąco analizę transakcji i klientów

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku "czytanie definicji". Znaczną część  szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokazuję, jak poprawnie wypełnić dokumentację i wdrożyć ją w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną. 

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

--------------------------------------------------------------------------------------

Uniknij kar! Zacznij stosować ustawę AML/CTF! Tylko tutuaj branzowe, kompleksowe szkolenie z procedurami i dokumentami do codziennego stosowania.

Przykładowe kary nałożone w oparciu o ustawę AML/CTF:

1. Maxon Nieruchomości - 7 000 zł (https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-generalnego-inspektora-informacji-finansowej-na-maxon-nieruchomosci-sp-z-oo)

2. Home Broker - 500 000 zł (https://www.gov.pl/web/finanse/kara-pieniezna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-home-broker-sa)

3. Expander Advisors - 500 000 zł (https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-generalnego-inspektora-informacji-finansowej-na-expander-advisors-sp-z-oo)

4. mBank - 450 000 zł (https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-knf-na-mbank-sa)

5. Bank Ochrony Środowiska - 3 700 000 zł (https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-bank-ochrony-srodowiska-sa)

5. ING Bank Śląski S.A. - 21 659 000 zł (https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-generalnego-inspektora-informacji-finansowej-na-ing-bank-slaski-sa)

--------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowy program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- Pojęcie i etapy prania pieniędzy

- Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami

- Czym jest "finansowanie terroryzmu"

2.Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- Ustawa z 1 marca 2018 r. - nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.

- Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy

- Dyrektywy unijne, konwencje międzynarodowe, rezolucje ONZ

- Rekomendacje FATF (w tym dedykowane rynkowi nieruchomości)

3.Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:

- Wyłączenia z ustawy dla pośredników (najem do 10 000 Euro)

- Ocena ryzyka prania pieniędzy na rynku nieruchomości

- AML a umowa pośrednictwa

- Organizacja pracy biura nieruchomości w kontekście wymogów AML/CTF

- AML a różne formy prawne prowadzenia biura nieruchomości

4.Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:

- klient, beneficjent rzeczywisty, osoba działająca w imieniu klienta

- osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP) – identyfikacja, wykaz, pobieranie i weryfikacja oświadczeń

- stosunki gospodarcze i transakcje okazjonalne – kiedy aktualizują się obowiązki pośrednika

- bieżąca analiza klienta i transakcji – jakie czynniki brać pod uwagę, jak szacować ryzyko

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto musi się wpisać, jak pozyskiwać i weryfikować dane z rejestru

- państwa trzecie wysokiego ryzyka, listy sankcyjne, korzystanie z zewnętrznych źródeł informacji

5.Ochrona danych osobowych (RODO) w zakresie procedur AML/CTF

- jakie dane osobowe można (należy) zebrać?

- czy można kserować dowody osobiste?

- jak rozstrzygnąć konflikt między obowiązkami w zakresie AML a ochroną danych osobowych?

6. Szczegółowe omówienie nowelizacji  ustawy AML/CTF z  16.10.2019 oraz dużej nowelizacji z 30.03.2021

7. Wymóg niekaralności pośredników - zakres przedmiotowy i podmiotowy

8. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministertwa Finansów

9. Szczegółowe omówienie procedur i dokumentacji AML/CTF dedykowanych biurom obrotu nieruchomościami, w tym m.in.:

- jak wdrożyć dokumentację i procedury

- jak podpisywać umowy pośrednictwa, jak stosować dokumentację w praktyce

- procedura wewnętrzna w zakresie AML/CTF

- procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń

- ocena ryzyka

- formularz bieżącej analizy klienta i transakcji

- formularz identyfikacji PEP

- oświadczenie o powołaniu osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie AML/CTF

- szkolenia personelu

- audyty wewnętrzne

8. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Wykładowca:

 

Rafał Szczeponek - prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat celów używania cookies, możliwości zmiany ustawień dotyczących cookies oraz na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję