Szkolenia na żywo - ZOOM

Szkolenie ZOOM 10 marca 2021 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości -WZORY DOKUMENTÓW

2
kurs nie jest
obecnie w sprzedaży

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości”

 

To szkolenie odbyło się online w środę, 10 marca 2021 r. na platformie ZOOM.

Kupując dostęp nabyłeś prawo do uczestnictwa w szkoleniu na żywo, prawo do odsłuchania nagrania ze szkolenia przez 7 dni oraz komplet dokumentacji do wdrożenia w biurze nieruchomości.

Link do nagrania i materiałów znajduje się w treści lekcji nr 2 na tej platformie.

 

Ramowy program szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla pośredników nieruchomości i agentów, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy na pośredników nieruchomości i na zatrudniony personel. Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia ze wskazaniem jego zakresu i programu, którym będziesz mógł się wylegitymować w razie kontroli.

Art. 52.  1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.

3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Co otrzymasz?

 • dostęp do pokoju szkoleniowego na platformie ZOOM w dniu 10 marca 2021 r.
 • intensywne szkolenie od godz. 9.00 do 16.00
 • aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu
 • pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzór procedury anonimowego zgłaszania, wzór oceny ryzyka, formularz analizy transakcji i klienta, wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.)
 • instrukcję wdrożenia dokumentacji
 • imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 7 dni
 • kod rabatowy na zakup wersji szkolenia z licencją dożywotnią. Po wykupieniu dodatkowej licencji za jedyne 100 złotych uzyskasz dostęp do szkolenia e-learningowego, które nie ma limitu czasowego. W ten sposób zapewnisz sobie dostęp do aktualizacji wiedzy i procedur na lata.

 

Tematyka

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF
 • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń
 • sporządzić analizę ryzyka (pierwsza do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata)
 • stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
 • prowadzić na bieżąco analizę transakcji i klientów

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku "czytanie definicji". Znaczną część  szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokazuję, jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną. 

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 


Szczegółowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- Pojęcie i etapy prania pieniędzy

- Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami

- Czym jest "finansowanie terroryzmu"

2. Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- Ustawa z 1 marca 2018 r. - nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.

- Dyrektywy unijne, konwencje, rezolucje ONZ, rekomendacje FATF (w tym dedykowane rynkowi nieruchomości)

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana czyli co należy zrobić w każdym biurze nieruchomości:

- Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML

- Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka

- Procedura wewnętrzna w zakresie AML

- Procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń

- Obowiązek szkoleniowy (właściciel, pracownicy)

- Klient, beneficjent rzeczywisty, osoba działająca w imieniu klienta, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)

- Stosunki gospodarcze i transakcje okazjonalne

- KYC - Know Your Client - Poznaj Swojego Klienta

4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:

- identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego

- ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych

- bieżąca analiza transakcji

- państwa trzecie wysokiego ryzyka, listy sankcyjne

5. Ochrona danych osobowych (RODO) w zakresie procedur AML/CTF. Jak pogodzić dwa żywioły? Jakich danych pośrednik może / musi żądać od klienta?

6. Przekazywanie informacji, dokumentów, zawiadomienia i raportowanie do GIIF (w szczególności artykuły 41,72,74,74, 86, 89 ustawy z 1 marca 2018 r.)

7. Przestępstwa z art.299 k.k. oraz 165a k.k.

8. Wnioski z dotychczasowych kontroli i nałożonych kar.

9. Omówienie procedur i dokumentacji AML/CTF dedykowanych biurom obrotu nieruchomościami, w tym m.in.:

- procedura wewnętrzna w zakresie AML/CTF

- procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń

- ocena ryzyka

- formularz analizy klienta i transakcji

- formularz identyfikacji PEP

- oświadczenie o powołaniu osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie AML/CTF

 

Wykładowca:

Rafał Szczeponek - prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył także studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Publikuje w branżowych wydawnictwach. Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat celów używania cookies, możliwości zmiany ustawień dotyczących cookies oraz na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję